Welcome to Den-Cupid Educational platform

Тази платформа ще ви даде информация за проекта Den-Cupid , предоставяйки достъп до образователни материали и получаване на обучение по културни свързани с управлението. Влезте, ако искате да се регистрирате на нашите курсове, да обменяме идеи, да намерим ментор за културен проект, да търсим партньори и да се вдъхновяваме. Ще намерите основно Наръчник за управление на културното наследство, учебни модули под формата на ppt презентация с тестове за самооценка и електронно съдържание на четирите семинара на Den-Cupid
Моля, следвайте инструкциите за регистрация, вход и навигация.

Налични курсове

Open Repository for Projects

Open Repository for Projects

In this section each authenticated user is able to upload their pro...
Course

Mentors

Mentors

Golden paragraph describing the participant mentors.
Course

1st Den-Cupid Workshop in Spain

1st Den-Cupid Workshop in Spain

Course

2nd Den-Cupid Workshop in Greece

2nd Den-Cupid Workshop in Greece

Course

3rd Den-Cupid Workshop in Italy

3rd Den-Cupid Workshop in Italy

Course

4th Den-Cupid Workshop in Bulgaria

4th Den-Cupid Workshop in Bulgaria

Course

Cultural heritage conception through theory and practical examples

Cultural heritage conception through theory and practical examples

It is strutured in five chapters, each of which includes three subs...
Course

Site announcements

(Все още не са публикувани никакви новини)